Коли настане день - закінчиться війна ..

Тема в розділі 'Гуляй-Поле', створена користувачем Упертюх, 23 чер 2015.

 1. Упертюх

  Упертюх Учасник

  Повідомлення:
  168
  Хочу затронути важливу тему - "медико-психологічної реабілітації"(саме з акцентом на "медико" а не тільки "соціально") й привести для початку статтю( http://ua.racurs.ua/767-psyhologichniy-reabilitaciyi-viyskovyh ) але з важливим акцентом - війна ще не закінчена (і зовнішня - з РФ, і внутрішня) тому й досвід інших країн потребує корегування.

  А назву(теми) "підказав" кліп:
  "Океан Ельзи" - "Обiйми"
  Last edited: 23 чер 2015
 2. Упертюх

  Упертюх Учасник

  Повідомлення:
  168
  Цікаво було б ознайомитись з цим проектом(Державної військово-медичної доктрини України і державної програми медико-психологічної реабілітації).
 3. Упертюх

  Упертюх Учасник

  Повідомлення:
  168
 4. Упертюх

  Упертюх Учасник

  Повідомлення:
  168
 5. Упертюх

  Упертюх Учасник

  Повідомлення:
  168
  Що до ПТСР
  цікаві досліди генетиків - http://compulenta.computerra.ru/archive/biotechnology/679217/
 6. Крук

  Крук Щойно зареєстрований

  Повідомлення:
  442
  я думаю що нові ветеранські об'єднання з часом коли все закінчиться будуть дуже допомагати бо на державу ніхто не сподівається особливо.
  щодо алкоголю в ЗСУ (принаймні в тій бригаді де я служив) то це просто катастрофа. причому бухають більшість солдат і офіцерів. і якщо не кожен день то через день. і це ще не аватари. ті хто до мобілізації вживав час від часу або рідко демобілізуються вже як мінімум зі стійкою алкогольною залежністю.
 7. Птиця Слава

  Птиця Слава Щойно зареєстрований

  Повідомлення:
  97
  Спілкуюся з однією людиною, що воює зараз.
  Почула від нього деякі тези:
  - З мобілізованих (не добровольців) воюють тільки 10%, всі інші - або никаються, або п"ють;
  - До добровольців досить негативне ставлення серед звичайних людей - сусідів, родин, тощо, навіть якщо вони з Західної-Центральної України. Їх вважають ідіотами (чого поперся воювати?)
  - Виросли молоді командири, які можуть і знають як, їм не дають рухатися і не підвищують.

  Наскільки це все правда? чи це просто локальні враження - залежить від частини, від місцевості чи від просто особистого досвіду?
  Я принаймні з другим не стикалася - ні в Києві, ні там, звідки я родом.
 8. Упертюх

  Упертюх Учасник

  Повідомлення:
  168
  Про негативне ставлення серед звичайних людей до добровольців -
  не доводилось(на щастя для них)

  а от серед влади (+ їм не дають рухатися і не підвищують ) ...
  ( http://zvychay.in.ua/threads/pravij-sektor-vo-trizub-im-stepana-banderi.121/#post-705 )


  Неправда.

  Ваш знайомий давно вже на фронті(без ротації)?
  Знаючи наш ГШ - його відношення(по-радянськи - "баби еще нарожают", "это армия "сынок", ...) до солдата
  "відбувається"(беру у дужки, бо на мій погляд це кимось робиться свідомо)
  наступне :
  http://www.nedug.ru/library/военная...КЦИЯ-РЕАБИЛИТАЦИЯ-ВОЕННОСЛУЖАЩИХ#.Vamj5vntkoI
  23.1.1. Снижение военно-профессиональной работоспособности при воздействии неблагоприятных факторов профессиональной деятельности.

  стосовно часових рамок:
  http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sku=ebooks326290#TOC_IDA1MPR
  Олег Геннадьевич Сыропятов
  Медико-Психологическое Сопровождение Специальных Операций


  § 3. Характеристика Психо-Эргоиомических Условий Действий Войск В Локальных Военных Конфликтах


  Психо-эргономические особенности отражают специфику влияния внешних (природно-географических, погодно-климатических, технико-технологических) обстоятельств и режима боевой деятельности (продолжительности, интенсивности, частоты столкновений с противником, используемых средств вооруженной борьбы) на психологическое состояние противоборствующих сторон. Подавляющее число отечественных и зарубежных исследователей среди эргономических факторов, оказывающих наиболее существенное влияние на боевые действия войск, выделяет: продолжительность пребывания военнослужащего в боевой обстановке, интенсивность боевых действий, фактор изоляции от основных сил, чередование деятельности, отдыха и сна, влияние природно-географических и погодно-климатических условий, приспособленность боевой техники к физиологическим и психологическим свойствам людей. Изучение показывает, что перечисленные факторы в локальных военных конфликтах имеют выраженные особенности.

  Существенное отличие состоит, прежде всего, в продолжительности пребывания военнослужащих в зоне боевых действий и частоте боевых контактов с противником. Эти характеристики оказывают заметное влияние на процесс боевой адаптации военнослужащих и развития у них боевого стресса и психических расстройств.

  Наиболее полное исследование зависимости боевой адаптации и динамики психологических возможностей военнослужащих, в зависимости от времени их пребывания на передовой в условиях непосредственного контакта с противником, мы находим у Е. Динтера и Р.А. Габриэля.

  Немецкий исследователь Е. Динтер выявил своеобразную закономерность, гласящую, что процесс адаптации к боевым действиям длится примерно 15–25 суток, к истечению которых военнослужащий достигает пика морально-психологических возможностей. После 30–40 суток непрерывного пребывания в непосредственном соприкосновении с противником, по данным исследователя, наступает их быстрый спад, связанный с истощением духовных и физических сил. Исходя из этого, Е. Динтер считает, что пребывание воинов на передовой не должно превышать более 40 суток.

  Р.А. Габриэль описывает процесс приспособления военнослужащих к боевой обстановке в виде поэтапного нарастания у них боевой усталости и утраты боеспособности. Автор выделяет четыре таких этапа. На первом этапе воины, попавшие в боевую обстановку, испытывают перевозбуждение, страх, утрату боевых навыков. Симптомами то угасающего, то вновь обостряющегося страха являются увеличивающаяся частота мочеотделения, понос, острые приступы жажды, отказ от пищи, вплоть до анорексии – отсутствия аппетита, когда пища не усваивается, а извергается из желудка при рвоте. В случаях усиления опасности у воинов отмечаются повышенное потоотделение, нарушение координации движений, сильное дрожание конечностей и всего тела. Заметно снижается желание к общению с сослуживцами. Другими словами, резко усиливающиеся физиологические функции организма затрудняют воину возможность действовать. Этап обычно длится 5–7 дней. За это время значительное число военнослужащих повергается воздействию боевого шока. Те из них, кто остаются в строю, приобретают уверенность в себе, в своем оружии, в товарищах, приобретают боевой опыт.

  На втором этапе физиологические функции в меньшей мере влияют на поведение воинов в бою. В его временных рамках (до двух недель) отмечается пик боевых возможностей личного состава.

  По истечении трех недель непрерывного пребывания на передовой начинается четвертый этап – процесс интенсивного нарастания боевого истощения. Солдаты утомляются даже после незначительной физической или психической нагрузки, теряют способность полноценно спать особенно в ночное время. Некоторые из них оказываются неспособными четко ориентироваться в боевой обстановке. К примеру, не отличают огонь своих войск от огня противника, приближающиеся разрывы снарядов от удаляющихся. Как общая тенденция отмечается нарастание агрессивности, злобы, чрезмерной осторожности. Четвертый этап пребывания на переднем крае (после тридцати суток участия в боевых действиях) характеризуется появлением чувства беспомощности и безнадежности, навязчивых представлений о собственной гибели или ранении. У военнослужащих развивается апатия, ослабевает память, ухудшаются качества внимания, регрессируют боевые навыки. Сознание практически полностью занято мыслями о доме и фатальной уверенностью в своей смерти. Даже самые опасные события не могут вывести воинов из состояния апатии.

  Р.А. Габриэль завершает подробное исследование данного вопроса следующим выводом. Если после 45 суток непрерывного пребывания на поле боя военнослужащие не будут отправлены в тыл, они по своим психофизиологическим возможностям окажутся небоеспособными. Аналогичных позиций придерживаются американские психиатры Р. Свонк и У. Маршан. По их мнению, у 98 % военнослужащих, непрерывно участвующих в боевых действиях в течение 35 суток возникают те или иные психические расстройства.

  Американские специалисты специально изучали зависимость боеспособности личного состава от продолжительности сна. Результаты исследования представлены в табл. 1.


  Американский военный специалист Б. Повер, подчеркивая, что умеренный сон помогает лучше преодолевать боевой стресс, указывает на его минимальную ежесуточную продолжительность: 4 часа для солдат и 6 часов для командиров. Отмечается, что у командира, принимающего решения, недостаток во сне скорее провоцирует развитие боевой усталости. Таким образом, контроль за качеством сна воинов является важным средством сохранения боеспособности личного состава и, следовательно, задачей медико-психологического обеспечения боевых действий.

  Другой важной составляющей эргономических условий боевой деятельности войск в локальном военном конфликте является ее интенсивность.

  Интенсивность боевых действий является важнейшим показателем их стрессогенности – способности вызывать у частников боевой травматический стресс. В исследованиях Г.Л. Беленкина, Ш. Ноя, 3. Соломона показано, что, в зависимости от выраженности этого показателя уровень психической травматизации («боевая психическая травма») может колебаться от 0 до 86 пунктов и составлять по отношению к физическим потерям значения от 0:100 до 86:100...
 9. Птиця Слава

  Птиця Слава Щойно зареєстрований

  Повідомлення:
  97
  Він там рік. І він не з ЗСУ - це ДУК ПС. Знайомі недавно, але окрім психо-травми, я спостерігаю інші ризики - наприклад, сприймається інформація тільки про "влада нас зливає", "шоколадний здав Україну" тощо. Відповідно читаються-слухаються тільки джерела з певною пропагандистською направленістю, альтернативна інформація (навіть аргументована) фактично не сприймається.
 10. Упертюх

  Упертюх Учасник

  Повідомлення:
  168
  Про "психологічний фактор" добровольців :
  Тема дня с командиром батальона "Торнадо" Русланом Онищенко 20.05.15

  з 19-50 до 22-36
 11. Упертюх

  Упертюх Учасник

  Повідомлення:
  168
  pps
 12. Птиця Слава

  Птиця Слава Щойно зареєстрований

  Повідомлення:
  97
  Я подивилася відео. Окрім аналогії з Грузією... Невже немає способів взаємодії з ЗСУ - на верхньому рівні- які б акумулювали ці сили, а не виводили їх за межі поля?
 13. Упертюх

  Упертюх Учасник

  Повідомлення:
  168
  Про взаємодію( з позитивними ( o_O ) відкликами щодо Муженка, Полторака )
  + про відношення до головнокомандуючого в середині військ
  + і про психреабілітацію
  Дмитро Ярош в гостях студії "Люди.Hard Talk.LIVE" :


  ps
  про відношення("влада нас зливає" і т.п.)
  дійсно там в АТО так вважають 90% , це підтвердили й психологи, що до нас якось приїджали
  (доречі на питання- чому нема ротації по 3, по 5 міс, у деяких навіть по року? вони відповіли що їх рекомендації (кожні 45 діб) вже біля року як подані ГШ, але .. )
 14. Птиця Слава

  Птиця Слава Щойно зареєстрований

  Повідомлення:
  97
  Тобто там такі настрої не тільки в ПС? А в принципі в усіх?
  Дійсно стає страшно. Як вони могли до такого довести людей і нічого з цим не робити? Тобто виходить, що не працює керівництво навіть середньої ланки... і ніхто не оцінює маштаб проблеми.... і немає тих, кого колись називали політруками....
 15. Птиця Слава

  Птиця Слава Щойно зареєстрований

  Повідомлення:
  97
  ось ще одна книга пам"яті і допомоги сім"ям полеглих. Розроблена волонтерським проектом : https://ngua.org/ua
 16. Упертюх

  Упертюх Учасник

  Повідомлення:
  168

Поділитися цією сторінкою